Regler i forbindelse med uv-jagt

 • Du skal have fisketegn, hvor de gældende love og regler skal følges.
 • Du må ikke bruge Harpun, hvis du er under 18 år. Er du medlem af en skytte forening kan du få tilladelse, hvis du er yngre. 
 • Du må KUN fange i saltvand.
 • Du må ikke fiske med Harpun i tidsrum solnedgang - solopgang. ( Læs nedenstående fra fiskeristyrelsen)
 • Du må gerne fiske i tidsrum solnedgang - solopgang med kniv. net, lasso eller hænderne. 
 • Fisketegn
 • Fiskeristyrelsen
 • EU 20. juni 2019
 • Vedrørende andres fiskeredskaber og hvor tæt du må være på, så har et medlem ved Harpunen spurgt fiskeristyrelsen. Se svar nederst.
 • Du må gerne svømme igennem en fredningszone såfremt din harpun ligger spændt fast på din flåde. Den må ikke være i hænderne også selv om den ikke er spændt. 

Så er der de uskrevne regler, det handler om god opførsel, som uv-jæger.

De regler følger vi i Harpunen.

 • Svøm ikke langs molen, hvis du kan se der er lystfiskere på molen. Hold god afstand, find hellere et andet sted.
 • Ser du lystfiskere på stranden så sørg for, at holde afstand.  Der er intet værre end, at blive forstyrret i sit fiskeri.
 • Lad aldrig din Harpun over vandet.
 • Sigt ikke på andre med din Harpun.
 • Ser du en anden uv-jæger så svøm ikke hen til ham. Om natten er der intet værre end, at en kommer plaskende og råbe HEJ når man ligger og jager fisk. Svøm en anden vej og lad ham være i fred.
 • Lys ikke på andre med din dykkerlygte. De lyser skarpt og det er ret ubehageligt, at få den stråle i ansigtet. 
 • Sørg for altid, at have en bøje/flåde med, som du er fastgjort til med en line. 

Brug af Harpun om natten.

Der har været meget snak i uv-jagt grupper, at man gerne måtte bruge sin harpun, men uden elastik om natten. Det virkede meget underligt når man nu ikke måtte bruge spyd. 

Vi skrev derfor til fiskeristyrelsen for, at få et præcis svar. 

Svar:

Hej

 

Så er der kommet svar fredag sidste uge fra vores jurister. Se nedenstående.

 

Spørgsmålene, som stilles i Dokument: D-13656717, UV-jagt.definitioner m.m, 01-06-2021 er:

 

1.                                      UV Jagt (Undervandsjagt) både med snorkel og med flasker: Må man eller må man ikke bruge spyd til at fange fisk med om natten (Solnedgang - Solopgang)?

2.                                      Kan et spyd – IKKE harpun – sidestilles med en kniv som er et lovligt redskab at jage med om natten

3.                                      Nat fiskeri til fods i lavt vand: Må man eller må man ikke om natten (Solnedgang - Solopgang) bruge spyd til at fange fisk når man går til fods i vandet (lavt vand = OVEN vande og IKKE nogen form for dykning)?

 

 

Spørgsmålene berører teknikforordningens art. 7, som lyder:

”Forbudte fiskeredskaber og fangstmetoder

1. Det er forbudt at fange eller høste marine arter ved hjælp af følgende metoder:

g) enhver form for projektil med undtagelse af projektiler, der anvendes til at dræbe tun, som er fanget i bur eller

tunfiskenet, og håndholdte spyd og undervandsharpuner, der anvendes i rekreativt fiskeri uden lungeautomat, fra

solopgang til solnedgang.” (mine fremhævninger)

 

Se endvidere vores vejledning på hjemmesiden nedenfor. Af reglen og vejledningen kan det udledes, at der kun kan fiskes lovligt med harpun og spyd om dagen, hvis dette sker uden brug af ”lungeautomat”. Al anden fiskeri med harpun og spyd er altså forbudt.

 

ERFA-gruppen kan herefter svare følgende:

 

1.       Al fiskeri med håndholdte spyd om natten er forbudt – uanset om der anvendes dykkerflaske eller snorkel.

2.       Forbuddet vedrører håndholdte spyd og harpun, ikke kniv. Man må dermed godt bruge kniv til uv-fiskeri om natten, men ikke spyd.

3.       Fiskeri med spyd uden dykkerflaske er kun tilladt om dagen. Teknikforordningens art. 7 gælder alle former for fiskeri – dvs. uanset om man går eller svømmer i vandet – jf. det er ”forbudt at fange…”. Man må derfor heller ikke fiske med spyd om natten, selvom man er ”til fods”.

 

 

Må man benytte lys i forbindelse med uv-fiskeri?

 

Generelt forbud mod undervandsjagt med dykkerflasker og om natten træder i kraft den 14. august 2019

Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i foråret en aftale om en ny EU-forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for fiskeriet. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende den 25. juli 2019, med ikrafttræden den 14. august 2019. 

Forordningen indeholder et generelt forbud i EU mod undervandsjagt (håndholdte spyd og undervandsharpuner) med dykkerflasker (”lungeautomat”) hele døgnet, og uden dykkerflasker fra solnedgang til solopgang. 

Undervandsjagt er derved kun tilladt, hvis der ikke benyttes dykkerflasker, fra solopgang til solnedgang. 

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med artikel 2, og definitionen af ”undervandsharpun” i artikel 6, nr. 49. 

Dog skal man være opmærksom på, at stangning og blusning af ål er forbudt overalt i Danmark. Forbuddet skyldes ålens status som truet art. 

Yderligere oplysninger

Link til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger 

 

Venlig hilsen

Peter Hjort Larsen
Overfiskerikontrollør | Regional Kontrol
+45 72 18 56 23 | +45 33 44 37 50 | 
phl@fiskeristyrelsen.dk

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Fiskeristyrelsen | Frejasvej 1 | 4100 Ringsted | Tlf. +45 72 18 56 00 | mail@fiskeristyrelsen.dk | www.fiskeristyrelsen.dk

På Fiskeristyrelsen.dk kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.


 

Hej fiskerikontrol.

Mit spørgsmål handler om fortolkning af afstandsregler. Som jeg kan læse er reglerne skrevet med det formål at fiskere ikke ødelægger hinandens redskaber. Jeg vil derfor bede jer om at forklare følgende: skal en undervandsfisker overholder 300 m reglen hvis han IKKE har "håndredskaber" med? Det kan være situationen hvor man bare samler østers eller hummerne med hænderne. 

På forhånd tak 

 


 

 Med hensyn til dit spørgsmål, kan jeg oplyse dig om, at du har forstået det rigtigt vedr. afstandsregler. Svaret på dit spørgsmål er, at en svømmer, badegæst og dykker ikke behøver, at overholde nogen afstande til udsatte redskaber. Heller ikke hvis de samler noget op i havet (muslinger, østers og snegle m.m.)

Med venlig hilsen

THOMAS AXEL REGAARD EBERT / 
TEB@FISKERISTYRELSEN.DK
OVERFISKERIKONTROLLØR / FISKERIKONTROLKONTORET
UDENRIGSMINISTERIET
FISKERISTYRELSEN

 

 

 

Stig Pryds

Vi får fornøjelsen af Stig Pryds til 2 dages kursus i 2022

Harpunen.dk

UV-Jagtklub i østjylland

Sponsorer og samarbejde

Dykkerbutik i Randers

Alt i dykkerudstyr

Dykkerbutik i Århus

Alt i dykkerudstyr

Opret arrangement

Nemt og hurtigt.