Den 27-11-2019

Medlemsskab af

Dansk Sportsdykker Forbund

 

En særskilte SAR forsikring DSF har tegnet for alle vores medlemmer, denne forsikring gælder uanset alder og om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub/forbundet. Forsikringen dækker flg.:

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og trykkammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

  • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne over18 år: DKK 200.000

Børn op til 18 år:   DKK    50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

  • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Hvis man skal bruge denne forsikring, skal man ringe til: MS Amlin Help Service

På telefon +45 70230174 – De svarer på engelsk og vi er forsikret som Danish Underwater Federation

Du kan også finde en fil der beskriver vores kollektive forsikring her. Den findes både i en dansk og engelsk version.

Dansk: M-DK-DYK-18-10-16

Engelsk: M-EN-DIVER-18-10-17

 

Forsikring ved Idrætsrejse

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:
·       Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

·       Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

·       Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

·       Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.

·       Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.

·       Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

·       Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.

Læs også

28-07-2020 kl. 15:30

Klubben

    blev grundlagt i 2017 og er beliggende i Randers Kommune Østjylland.  Vi er en Undervandsjagtklub. En demokratisk forening, hvor alle der betaler kontingent har stemmeret ved...

17-07-2020 kl. 10:00

Hvad kan vi tilbyde dig i 2020 Privat facebook gruppe for medlemmer, her foregår alt kommunikation i klubben. Medlemssider på...

Hvad kan vi tilbyde dig i 2020 Privat facebook gruppe for medlemmer, her foregår alt kommunikation i klubben. Medlemssider på hjemmeside med tur kalender og meget andet.  Weekend på en...

15-07-2020 kl. 16:22

Fiskepleje

Harpunen deltager gerne i aktiviteter med fiskepleje. Her er vi med til, at sætte yngel ud i en bæk ved Århus.  Vi har været med til, at el-fiske efter moderfisk. Det var...

14-07-2020 kl. 09:03

Regler i forbindelse med uv-jagt

Du skal have fisketegn, hvor de gældende love og regler skal følges. Du må ikke bruge Harpun, hvis du er under 18 år. Er du medlem...

14-07-2020 kl. 09:02

Hvad er UV-Jagt

UV-Jagt er en forkortelse for undervandsjagt. Vi er ikke jægere, men fiskere der fisker, fisken under vandet. Vi opholder os i naturen og beskytter den med bæredygtig fiskeri...

28-06-2020 kl. 08:27

Svømmehal og Værksted

Vi har svømmehal hvér tirsdag aften og værksted søndag. Vi plejer at være på Nørrevangskolen om onsdagen og det kommer vi også igen. Men skader på tagkonstruktionen har medført,...

01-01-2020 kl. 22:16

Kontingent

Fornyelse af medlemsskab med DSF Senior kr. 600,- årligt Junior kr. 230,- årligt   Medlemsskab med DSF (Nye medlemmer) Senior kr. 650,- årligt Junor kr. 255,-  årligt   Motionsmedlemsskab...

Vragdyk

Vragdyk med Kristoffer fra Blue Ocean Divers.
En hel dag på vandet og med Kristoffer som skipper. Han kender havet og ved, hvor de gode vrag med store torsk er henne.

Efterårstur

Hardcore weekend uv-jagt tur for klubbens seniorer.
Turen går til fyn eller Langeland.

Sponsor

Uv-Jagt grej i Randers

Uv-Jagt grej i Aarhus

Opret arrangement