Bliv medlem for kun kr 650,- årligt. inkl medlemsskab af Dansk Sportsdykker Forbund (DSF).  *   Medlem af DSF er du sikret redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark. * 

Den 27-11-2019

Medlemsskab af

Dansk Sportsdykker Forbund

 

En særskilte SAR forsikring DSF har tegnet for alle vores medlemmer, denne forsikring gælder uanset alder og om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub/forbundet. Forsikringen dækker flg.:

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og trykkammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

  • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne over18 år: DKK 200.000

Børn op til 18 år:   DKK    50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

  • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Hvis man skal bruge denne forsikring, skal man ringe til: MS Amlin Help Service

På telefon +45 70230174 – De svarer på engelsk og vi er forsikret som Danish Underwater Federation

Du kan også finde en fil der beskriver vores kollektive forsikring her. Den findes både i en dansk og engelsk version.

Dansk: M-DK-DYK-18-10-16

Engelsk: M-EN-DIVER-18-10-17

 

Forsikring ved Idrætsrejse

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:
·       Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

·       Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

·       Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

·       Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.

·       Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.

·       Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

·       Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.

Danskvand Productions

Natdyk med snare

Danskvand Productions

Natdyk med net

Norge 2020

Kun for medlemmer

Langeland 2020

Kun for medlemmer

Besøgstæller

Besøg siden den: 01-07-2017
Total: 099781
Dagligt: 112

1 online