COVI19 er her og klubaktiviteter er sat på pause. MEN derfor kan vi godt tag på fisketur og det gør vi i Harpunen. Sidste weekend var det hummere i den kommende weekend 2 & 3 maj er det havørreder, torsk og hummere der skal på menuen. 

Den 27-11-2019

Medlemsskab af

Dansk Sportsdykker Forbund

 

En særskilte SAR forsikring DSF har tegnet for alle vores medlemmer, denne forsikring gælder uanset alder og om du rejser som enkeltperson eller med/for din klub/forbundet. Forsikringen dækker flg.:

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og trykkammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

  • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne over18 år: DKK 200.000

Børn op til 18 år:   DKK    50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

  • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Hvis man skal bruge denne forsikring, skal man ringe til: MS Amlin Help Service

På telefon +45 70230174 – De svarer på engelsk og vi er forsikret som Danish Underwater Federation

Du kan også finde en fil der beskriver vores kollektive forsikring her. Den findes både i en dansk og engelsk version.

Dansk: M-DK-DYK-18-10-16

Engelsk: M-EN-DIVER-18-10-17

 

Forsikring ved Idrætsrejse

Forsikringen dækker individuelle idrætsudøvere og hold, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet, når de sikrede personer er udsendt af en forening eller forbund på en idrætsrejse.

For at en idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring gælder generelt følgende:
·       Hvis der foreligger en ”invitation” til arrangementet mv. i udlandet, skal den som udgangspunkt være adresseret til foreningen eller forbund.

·       Hovedformålet med rejsen skal være af idrætslig karakter. Det betyder, at hovedformålet f.eks. ikke må være af studiemæssig karakter.

·       Når der er tale om forenings-/forbundstur, skal tilmelding til turen være sket til/igennem foreningen/forbundet.

·       Ved rejser, hvor en person rejser alene (f.eks. en eliteudøver i forbindelse med træningsophold, konkurrencedeltagelse eller lign. eller idrætsleder, som skal til et møde i udlandet) skal den rejsende repræsentere sit forbund eller forening for at være omfattet af den kollektive idrætsrejseforsikring.

·       Ligeledes er individuelle udøvere, der er medlem af en forening under DGI eller DIF, omfattet af idrættens rejseforsikring, når sådanne personer deltager i træning mv. i udlandet, hvor der er tale om træning organiseret af et forbund eller en forening, og hvor udøveren er udtaget/udsendt til det pågældende træningsophold af forbundet eller en forening.

·       Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet og/eller betalt eller ydet tilskud til rejsen.

·       Rejsens varighed må ikke overstige 60 dage.

Fussingø sø

Fussingø Sø

Ivan og Vitaliy på jagt

Slået op af Undervandsjagtklubben Harpunen i Tirsdag den 4. februar 2020

Fussingø sø

Affaldsindsamling Fussingø sø

Vi fandt mange ting på de 2 timer vi var i søen og mange interessede mennesker fik vi en snak med. https://harpunen.dk/rentvand

Slået op af Undervandsjagtklubben Harpunen i Lørdag den 1. februar 2020

Affaldsindsamling